Normativa

 • PER MOTIUS DE SEGURETAT NO S'ENTREGUEN LES CLAUS DEL LOCAL.
 • A l’hora de sortir de la sala, respecteu el descans dels veïns i la via pública.
 • Per garantir el correcte funcionament de la sala no serà possible accedir-hi abans de l'horari contractat.
 • Queda totalment prohibit accedir a la sala amb armes de foc, artefactes pirotècnics, matèries explosives, inflamables o insalubres.El contractant haurà de respondre davant la llei si no compleix aquesta normativa.
 • Queda totalment prohibit l’ utilització de qualsevol tipus de COMFETI o similar.
 • No està permesa l’entrada d’animals de cap tipus a la sala.
 • No està permès fumar a dins de la sala; així com tampoc el consum de substàncies estupefaents o psicotròpiques en cap espai del recinte o comunitat de veïns.
 • Queda prohibida la realització d’activitat il·lícites, contràries a l’ordre públic, la moral, els usos o els costums del lloc. El contractant s’obliga a respectar i fer respectar les normes de seguretat, les ordenances municipals i les normes de comunitat en les quals s’integra el local, responent dels danys que l’incompliment de tals preceptes pugui ocasionar.
 • L’entrada de menors a la sala haurà de ser supervisada per adults majors d’edat, que es responsabilitzaran de la vigilància dels menors. TOTALMENT PROHIBIT DEIXAR SOLS ALS MENORS D’EDAT,ADOLESCENTS INCLOSOS.
 • La zona infantil, inclòs el parc de boles, són espais vulnerables. Si-us-plau, no mengeu ni deixeu que mengin en aquest espai. L’ higiene és primordial.
 • ELS MAJORS DE 12 ANYS NO PODEN ENTRAR A LA ZONA INFANTIL.
 • Com a mesura d’higiene i seguretat els nens i nenes no podran accedir al parc de boles amb calçat i hauran de portar mitjons.
 • L’espai infantil ha d’estar supervisat per un adult/a que vetlli per la seguretat dels infants.
 • Si accedeixen menors de 3 anys s’han de posar els sistemes anti-caiguda del parc infantil (L’equip de La SúperFesta us donaran les indicacions pertinents).
 • En el cas de voler posar cap tipus de decoració que s’hagi de subjectar a les parets o al sostre el nostre equip us indicarà la seva ubicació.
 • Tot el material que hi ha a la sala es pot fer servir, recorda que has llogat la sala com a espai per una celebració i tens una responsabilitat amb el seu contingut, així que en abandonar la sala tot el material ha de quedar en òptimes condicions.
 • No està permès llençar cap tipus d’element al vàter que no sigui el propi paper de vàter. (La resta s’ha de llençar a les papereres).
 • Per a un ús correcte de l’espai, quan acabeu de fer la celebració, heu d’escombrar si el terra us ha quedat brut i recollir les escombraries al marxar.
  També haureu de deixar la sala neta i endreçada com l’heu trobat a l’arribar: sala de jocs, sala d’estar, parc infantil, cuina, etc.
 • No està permès parar o estacionar cap vehicle a la vorera de davant de la sala.
 • Si sortiu a fumar dipositeu les burilles a un recipient adient, no les llenceu a terra.
lapicero
to top button